ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΝΠΔΔ "ΕΥΖΗΝ"

Printer-friendly version

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΝΠΔΔ "ΕΥΖΗΝ"

AttachmentSize
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΝΠΔΔ "ΕΥΖΗΝ".pdf1.02 MB