Φιλοπρόοδος Σύλλογος Έδεσσας (Φ.Σ.Ε.) "Μ. Αλέξανδρος" Έδεσσας

Printer-friendly version
Φιλοπρόοδος Σύλλογος Έδεσσας (Φ.Σ.Ε.) "Μ. Αλέξανδρος" Έδεσσας - Σκάκι

Αρχάριοι - Προχωρημένοι

Από 6 ετών και άνω

 

Πάροδος Βϋρωνος 4 Έδεσσα

Πληροφορίες

 

Γιάννης Χατζιπέγιου 

Τηλέφωνο :6976278000

mail :megasalexalexandros@gmail.com