Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τρίτη  29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ..
  2. Ανάκληση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης μουσικής
  3. Εξέταση της αίτησης του Αναστασίου Σιπάκη και Χρήστου Σιπάκη σχετικά με την υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ. μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.&Π.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου