Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας