Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών.