Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.