Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.