Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Printer-friendly version
Πληροφορίες
Υπάρχουσα κατάσταση: 
Ανενεργή Υπηρεσία