Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.