Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.