Οι Αντιδήμαρχοι

Printer-friendly version

 

  • Ευάγγελος Θωμάς - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας.
  • Αλκιβιάδης Νουσηκύρου - Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
  • Δήμητρα Καραμάνη -  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Επιχειρηματικότητας.
  • Ελένη Λαζάρου - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων.
  • Θεόδωρος Αποστόλου -  Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.
  • Ευάγγελος Τρυψιάνης -  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
  • Μελπομένη Μπόγια - Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας και ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υπαίθριου Εμπορίου.
  • Ιωάννης Τσακίρης - Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κλιματικής Αλλαγής.
  • Ελένη Καραπατσούδη - Αντιδήμαρχος Υγείας.