Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από την πόλη

Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από την πόλη
Printer-friendly version
2.jpg

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από την πόλη.


Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω μακράς ακινησίας, της συσσώρευσης απορριμμάτων και σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές ρυπαντικές επιπτώσεις (σκουριές, λάδια, υγρά φρένων). Συγχρόνως καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης ενώ συχνά αποτελούν την αιτία για την πρόκληση ατυχημάτων για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα εγκαταλελειμμένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση ανθρώπων με αναπηρία ή ακόμη και την προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και απορριμματοφόρων. Η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται στον αστικό χώρο, όπου οι δρόμοι μετατρέπονται σε «νεκροταφεία» αυτοκινήτων κοντά σε σημεία τουριστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος δεν αρμόζει στην πόλη της Έδεσσας:    
Το φαινόμενο των διάσπαρτων εγκαταλελειμμένων οχημάτων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και λόγω της οικονομικής κατάστασης (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα), φθορών ή μηχανολογικών προβλημάτων που οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να διεκπεραιώσουν.
Το ζήτημα είναι πολυδιάστατο με αρνητικές συνέπειες για την λειτουργία της πόλης και πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τους ιδιοκτήτες των «αφημένων στην τύχη τους» οχημάτων τόσο για το ζήτημα της ευταξίας όσο και για την έννοια της θέσης στάθμευσης στο δημόσιο χώρο που είναι μείζονος σημασία για τον δημότη.

Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν. 2939/2001 και το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/05.03.2004 τεύχος Α, άρθρο 2) θεωρούνται Εγκαταλελειμμένα , επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μεταφέρονται σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιμο 150,00 € πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο Δήμος δικαιούται για τη μεταφορά αυτή την καταβολή τέλους από τα συστήματα Ο.Τ.Κ.Ζ.

Ο Δήμος Έδεσσας μέσω του Αρμοδίου Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σχεδιάζει ειδικό πρόγραμμα με άμεση εφαρμογή, για την καταγραφή και απόσυρση όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Παρακαλούμε όλοι οι δημότες να συνδράμουν στην προσπάθεια για την άρση του φαινομένου και Συγκεκριμένα:

α) όσοι έχουν οχήματα προς απόσυρση να ακολουθήσουν άμεσα την διαδικασία μέσω των πιστοποιημένων Εταιρειών Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων,

β) όσοι έχουν παραδώσει τις πινακίδες Κυκλοφορίας η έχουν κάνει δήλωση ακινησίας οχήματος, να ακολουθήσουν την διαδικασία που προβλέπει η υπεύθυνη δήλωση που έχουν καταθέσει ότι δηλαδή το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.

γ) να δηλώσουν στο Γραφείο Καθαριότητας τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που βρίσκονται στη γειτονιά τους ή έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους: Η συμβολή όλων μας για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι σημαντική και για αυτό η ενεργός συμμετοχή των δημοτών αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στον Δήμο Έδεσσας.

 

Η Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας

 

Δήμητρα Καραμάνη