ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Printer-friendly version

ΠΡΟΣ

 

1. Τον Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Αναστάσιο Δίου για τα 2ο, 3ο, 10ο, 21ο έως 25ο και 30ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α)  Άγρα κ. Γεώργιο Κούκο για το 26 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

β) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για τα 13ο και 14ο θέματα της  ημερήσιας διάταξης

γ) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για τα 3ο,13ο, 27ο  και 32ο  θέματα της ημερήσιας διάταξης

δ) Γραμματικού κ. Νικόλαο Μούκα για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ε) Καρυδιάς κ. Γεώργιο Παύλου για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

στ) Μεσημερίου κ. Αντώνιο Βλαδίκα για τα 6ο και 7ο θέματα της ημερήσιας  διάταξης

ζ) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

η)  Περαίας κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο για το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

θ) Πλατάνης κ. Γεώργιο Μπουρδάνη για το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

ι) Ριζαρίου κ. Ευστάθιο Καλλιανίδη για το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ια) Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ιβ) Φλαμουριάς κ. Δημήτριο Τότλη για τα 8ο, 9ο και 10ο  θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων (με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων)

      

              Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.          2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Έδεσσας με το Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας για την πράξη «Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων».
 2. 2.          Λήψη απόφασης για την κατασκευή προσωρινής περίφραξης σε τμήμα της οδού Μακεδονομάχων 36 στον ιστορικό τόπο Βαρόσι Έδεσσας.
 3. 3.          Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας.
 4. 4.          Αποδοχή χρηματοδότης ποσού 80.000€ από το Υπ. Εσωτερικών, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και ένταξή της στον Προϋπολογισμό του Δήμου.
 5. 5.          Αποδοχή χρηματοδότης της πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο και το 1ο ΕΠΑΛ του Δήμου Έδεσσας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και ένταξή της στον Προϋπολογισμό του Δήμου. 
 6. 6.          Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στο φράγμα Μεσημερίου».
 7. 7.          Διάλυση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Μεσημερίου».
 8. 8.          Διάλυση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Φλαμουριάς».
 9. 9.          Διάλυση σύμβασης του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου οικ. Αγ. Φωτεινής Τ.Δ. Φλαμουριάς».
 10. 10.           Διάλυση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Σμαρέκας, Τ.Δ. Φλαμουριάς, Τ.Δ. Σωτήρας».
 11. 11.           Διάλυση σύμβασης του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Καρυδιάς».
 12. 12.           Παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Πλατάνης Δήμου Έδεσσας».
 13. 13.           Παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Βεγορίτιδας».
 14. 14.           Έγκριση της υπ΄αριθμ. 35509/24-12-2012 απόφασης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας περί διάλυση της σύμβασης του έργου: «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων στο Δήμο Βεγορίτιδας – Έργα Ανάπλασης Ορεινού Οικισμού παλαιού Αγίου Αθανασίου (Β΄Φάση)».
 15. 15.           Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2013.
 16. 16.           Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2013.
 17. 17.           Κλείσιμο ή μη του λογαριασμού του πρώην Δήμου Έδεσσας (Δήμος Έδεσσας – Γηροκομείο) στην τράπεζα Alpha Bank.
 18. 18.           Επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 359/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δαπανών για τη μετάβαση του Δημάρχου στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα και σε συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας».
 19. 19.           Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».
 20. 20.           Απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για αντιμετώπιση λειτουργικών τους αναγκών.
 21. 21.           Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
 22. 22.           Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
 23. 23.           Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
 24. 24.           Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
 25. 25.           Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
 26. 26.           Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Άγρα.
 27. 27.           Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Άρνισσας.
 28. 28.           Λύση ή μη σύμβασης μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζαρίου.
 29. 29.           Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.
 30. 30.           Καθορισμός όρων διενέργειας και αδειοδότησης υπαίθριας διαφήμισης στους καθοριζόμενους χώρους με την υπ΄αριθμ. 222/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 31. 31.           Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην πόλη Βάξο της Σουηδίας για τη συμμετοχή του σε συνέδριο της Ένωσης των Δήμων της Ευρώπης για μια βιώσιμη τοπική ενεργειακή πολιτική με την επωνυμία Energy Cities.
 32. 32.           Συνεδρίαση επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου στην Τ.Κ. Άρνισσας, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010.
 33. 33.           Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας, για το οικον. έτος 2012.
 34. 34.           Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας, για το οικον. έτος 2012.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ