Ο Εδεσσαίος ποταμός μέσα στην πόλη / "Edeseos" river - through the city