Τι είναι οι ηλεκτρονικές Υπηρεσίες;

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι ακόμα υπό κατασκευή. Στην πρώτη φάση λειτουργίας οι δημότες μέσο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μπορούν να πληροφορηθούν πλήρως για όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν από τον Δήμο.

Στην δεύτερη φάση, οι δημότες μέσο των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των ηλεκτρονικών πληρωμών θα μπορούν να εξυπηρετούνται από την ιστοσελίδα του Δήμου χωρίς απαραίτητα την φυσική τους παρουσία στο Δημαρχείο και τις υπηρεσίες του.