Πού και πώς σχολιάζω;

Σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. οικ. 40055/09,09,2011 (ΦΕΚ 2147/26,09,2011 τεύχος Β’) ο σχολιασμός από τους εγγεγραμμένους δημότες περιορίζεται σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας που έχουν να κάνουν με:

  • την ατζέντα της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών αποφασιστικών οργάνων,
  • τα πρακτικά που έχουν αναρτηθεί.