Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τι κάνω;

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχετε συνδεθεί στο σύστημα. Ένα email με τις πληροφορίες σας έχει αποσταλεί στο email που δηλώσατε.

Τα email με τις πληροφορίες συνήθως αποστέλλονται απευθείας, ωστόσο παρακαλώ περιμένετε 10-30 λεπτά εάν το σύστημα είναι απασχολημένο και αναζητήστε το email σε όλους τους φακέλους εισερχόμενης αλληλογραφίας που λαμβάνετε, ακόμα και στην ανεπιθύμητη.

Το email με τις πληροφορίες αποστέλλεται από τον λογαριασμό info@dimosedessas.gov.gr και έχει τίτλο «Πληροφορίες λογαριασμού username για την ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας».