ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΑ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ