ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ