Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Printer-friendly version
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Λυκόπουλα 6-11 ετών

Προκόποι 11-15 ετών

Ανιχνευτές 15-18 ετών

Δίκτυο και Βαθμοφόροι 18 ετών και άνω

Βεροίας 19 Έδεσσα

Πληροφορίες

2381022948 09.00-13.00

6946923370

Μποζίνης Δημήτριος

bozos1147@gmail.com

Βέροιας 19