ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «Η ΜΠΙΓΑ»

Printer-friendly version
567fc965-5981-46d1-9705-4e290087962d_-_ioanna_diamanti.jpeg


 


 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «Η ΜΠΙΓΑ»


Διαφύλαξη, προαγωγή και διάδοση των Μικρασιατικών εθίμων και ιστορίας, περισυλλογή και διάςωση λαογραφικού υλικού σχετικού με τη ζωή των Μικρασιατών.
Γνωριμία, κοινωνική επαφή, διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, διατήρηση, καλλιέργεια και διεύρυνση σχέσεων των εκ της Μικρασίας προερχομένων.
Συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του και των κατοίκων του νομού γενικά.
Συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις και με άλλους συλλόγους.
Κατανόηση και μελέτη των προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους του Νομού Πέλλας, η προβολή τους και η υπόδειξη λύσεων.
Ο Σύλλογός μας λειτουργεί τμήμα Xορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής, καθώς και τρία Χορευτικά Τμήματα, ένα εκ των οποίων είναι Τμήμα Παραστάσεων.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. 2381027390, 6973330083

Email: info@mikrasiatespellas.gr