ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20202 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ