ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Περιγραφή:


Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)

Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του δρομολογίου και του φορτίου και να δηλώνεται η ιδιοκτησία του οχήματος

Άδεια αυτοκινήτου(φωτοαντίγραφο)


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ.
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος Υπάλληλος