ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ