ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ