Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.