Ο Δήμος Έδεσσας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου