Εφαρμογή Θερινού Προγράμματος Αποκομιδής απορριμάτων