Όλα τα νέα του Δήμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4849/21 & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4849/21 & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ