Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσω;

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι όλα όσα αναφέρονται.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή σας είναι το username που θα χρησιμοποιείτε για την σύνδεση, ο κωδικός πρόσβασης, η διεύθυνση e-mail και το ονοματεπώνυμό σας. Προσοχή, στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία κατά την εγγραφή, αλλιώς θα σας ζητηθεί στην συνέχεια και θα καθυστερήσει η πρόοδος της αίτησης.

Όλα τα στοιχεία πλην του ονοματεπώνυμου και του username είναι κρυφά και δεν δημοσιεύονται.