Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας»

Printer-friendly version
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 
Wed, 30/11/2011 - 13:30 - Thu, 15/12/2011 - 11:30

Σας αποστελουμε τις παρατηρησεις μας επι της διαβουλευσης της υπηρεσίας σας για την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας»

---------------------------------------------------
• Στο τεύχος Α, σελ. 22, Κεφάλαιο A1.6 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Ενότητα Α1.6.1 Ψηφιακή ξενάγηση στον πολιτισμό και την ιστορία, προβολή του πολιτιστικού προϊόντος, παράγραφος 1.1 Οργάνωση, εισαγωγή και τεκμηρίωση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, αναφέρεται το εξής: ‘’Με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, αρχικά τα εξειδικευμένα στελέχη του αναδόχου του έργου και στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου που θα είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία, θα μπορούν να οργανώσουν/ταξινομήσουν την πληροφορία σε θεματικές ενότητες, να τη
τεκμηριώσουν με τη χρήση μεταδεδομένων , να επιλέξουν τη δημοσίευση της στο διαδίκτυο, να την αξιοποιήσουν για τη παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών “εγγράφων” πληροφόρησης και προβολής’’. Προτείνουμε η εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος να μην είναι υποχρεωτικά διαδικτυακή, αλλά σε επίπεδο staff user να είναι client/server αρχιτεκτονικής ή διαδικτυακή.
• Στο τεύχος Α, σελ. 30, Κεφάλαιο Α1.7 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος, τρίτη παράγραφος, αναφέρεται το εξής: ‘’Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό «χώρο εργασίας» για τα στελέχη του Δήμου με στόχο την επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των διακριτών εφαρμογών’’. Προτείνουμε οι επιμέρους εφαρμογές και λύσεις να μην λειτουργούν υποχρεωτικά σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, αλλά το backoffice περιβάλλον να είναι client/server αρχιτεκτονικής ή web-based.
• Στο τεύχος Α, σελ. 33, Κεφάλαιο Α1.9 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων, ενότητα Α1.9.1 Εφαρμογή Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Αποθέματος, αναφέρεται το εξής: ‘’ Η διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος, θα διαθέτει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά:’’. Προτείνουμε η εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος να μην είναι υποχρεωτικά διαδικτυακή, αλλά σε επίπεδο staff user να είναι client/server αρχιτεκτονικής ή διαδικτυακή.
• Στο τεύχος Α, σελ. 44, Κεφάλαιο Α1.10.1 Δικτυακή Πύλη Ενοποίησης Ψηφιακών Υπηρεσιών, στην τελευταία παράγραφο, αναφέρεται το εξής: ‘’Απαιτείται η κατάλληλη αρχιτεκτονική και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν τη λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων, και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα της προτεινόμενης πράξης, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών του’’. Προτείνουμε οι επιμέρους εφαρμογές και λύσεις να μην λειτουργούν υποχρεωτικά σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, αλλά το backoffice περιβάλλον να είναι client/server αρχιτεκτονικής ή web-based.
• Στο τεύχος Α, σελ. 47, Κεφάλαιο Α1.14 Ανοιχτά δεδόμενα, τελευταία παράγραφος, αναφέρεται το εξής: ‘’Με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, αρχικά τα εξειδικευμένα στελέχη του αναδόχου του έργου και στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου που θα είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία θα μπορούν να οργανώσουν/ ταξινομήσουν την πληροφορία σε θεματικές ενότητες, να την τεκμηριώσουν με την χρήση μεταδεδομένων (βασικής τεκμηρίωσης, περιγραφικά, δομικά, διαχειριστικά, διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων). Προτείνουμε η εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος να μην είναι αποκλειστικά διαδικτυακή και να μην αποκλείονται από την παρούσα διακήρυξη εφαρμογές που σε επίπεδο staff user δεν είναι web based, αλλά client/server αρχιτεκτονικής.
• Στο τεύχος C, Κεφάλαιο C3.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ενότητα C3.4.1 Εφαρμογή Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Αποθέματος, παράγραφος 1, αναφέρεται το εξής: ‘’H εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος πρέπει να είναι διαδικτυακή’’. Προτείνουμε να μην αποκλείονται από την παρούσα διακήρυξη οι εφαρμογές που σε επίπεδο staff user δεν είναι web based αλλά τηρείται η 3-tier αρχιτεκτονική.
• Πουθενά στο κείμενο της διακήρυξης δεν αναφέρεται ο αριθμός των εσωτερικών χρηστών που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος.