Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2015 Πρ. Δημ. Συμβουλίου Φ. Γκιούρου