Αποκατάσταση και επανάχρηση πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος παλαιού Αγίου Αθανασίου