Κατασκευή δικτύου πυρασφάλειας στην παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι