ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ