ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ