ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 12-1-2021