Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστορίας του Αθλητισμού, Έδεσσα 16-18 Οκτωβρίου 2014