ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ