«Ομάδα συζήτησης για τη διαχείριση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους»