«Πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης ΟΡΑΜΑ για τη διαχείριση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους»