Μουράτογλου Ιωάννης

Printer-friendly version

 

 

Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 Ο Γιάννης Μουράτογλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Έδεσσα.

Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Έδεσσας το 1980. Εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων όπου και έκτισε τη στρατιωτική του θητεία 1981 έως 1983. Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας το 1985 όπου και προσλήφθηκε το ίδιο έτος ως δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και σήμερα.

Διετέλεσε :

Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1987 έως το 1994

Μέλος του Νομαρχιακού Τμήματος Πέλλας από το 1990 έως το 1994.

Εκλέχθηκε πρώτη φορά Δημοτικό Σύμβουλος το 1998 έως τον Απρίλιο του 2023.

Εκλέχθηκε Δήμαρχος Έδεσσας τον Απρίλιο του 2023.

Μέλος της πρώην ΤΕΔΚ και νυν ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας από το 1998 έως και σήμερα.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας από το 2003 έως σήμερα.

Εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας το 2014 έως 2019.

Μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος από το 2011 έως και σήμερα.

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ από το 2007 έως σήμερα.

Μέλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από το 2014 έως σήμερα.

Μέλος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) από το 2014 έως σήμερα.

Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Κώδικα Δήμων.

Μέλος της Επιτροπής Καθορισμού Αρμοδιοτήτων για την Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει ορισθεί τακτικός εκπρόσωπος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ:

Στην Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχουν Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

Στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

Στην Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 16 του Ν.3613/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών 2011-2013.

Στην Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 για τη σύνταξη του «Κώδικα περί Εσόδων των Δήμων και Περιφερειών» του Υπουργείου Εσωτερικών από το 2012 έως και το 2016.

Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 4 του Ν.3584/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών από το 2011 έως και σήμερα.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» του Υπουργείου Εσωτερικών (Νόμος 4147/2013 άρθρο 20).

Στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τροποποίηση της ΚΥΑ αρ. 35415/2011 περί μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στις σχολικές μονάδες.

Στην Επιτροπή «Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης» του Ν.3852/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συστάθηκε με το Ν.4368/2015 «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις».

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Νόμος 4314/2014)

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ» 2007-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» INTERREG

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία» 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» INTERREG

Στην Επιτροπή Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάρτιση και υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ Βαθμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για το έτος 2009.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Συμφώνου συνεργασίας ΚΕΔΕ –ΤΕΕ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

 

 

ΑρχείοΜέγεθος
orismos_antidemarkhou_oikonomikon_uperesion.pdf73.06 KB