Ανακαίνιση αιθουσών στο Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας