Εγκαίνια Κέντρου Φυσικής Ιστορίας – Έκθεσης Πτηνών & Θηλαστικών