Δωρεάν test Covid και προτροπή για σχολαστική τήρηση των μέτρων προστασίας