ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΚΕΔΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ