Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικου δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικου Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο μήνες