ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ