ΑΠΟΦΑΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ