ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ